Physics
Faculty

Dr. K. Tamilarasan
Dr. C. Rangasami
Dr. K. Prabu
Dr. M. Malathi
Dr.P. Malarkodi
Dr.T. Deepa Rani
S. Kiruthika
K.V.Gunavathy
T. Maheshwari
V.Parthibaraj
D.Ramarajan
Dr.N. Srinivasan
Dr. S. Sudha
Dr. K.Maheshvaran
C.Karthika
D. Shobana
Total No of Faculty:16