MBA
Faculty

Dr.R.Somasundaram
Prof.M.Gnanajothi
Dr.P.Vidhya Priya
Dr.S.C.Vetrivel
Dr.P.Karthikeyan
Dr.S.Padmavathy
Dr.M.Umasankar
Dr.V.Krishnamoorthy
Dr.P.Sundharesalingam
Dr.M.Mohanasundari
Dr.T.Mohanasundaram
P.Sivarajadhanavel
Dr.T.Dheepa
N.Prakash
Dr.V.Anandavel
Total No of Faculty:15