Mathematics
Faculty

Dr.C.Duraisamy
Dr.R.Viswanathan
Dr.S.Vengataasalam
Dr.P.Shanmugam
Dr.A.Manimaran
Dr.P.Vadivel
Dr.M.Dhavamani
Dr.R.Vennila
Dr.K.V.Tamilselvi
Dr.AL.Nachammai
Dr.B.Usha
S.Sathya
J.Revathi
N.Suganya Baby
V.S.Hemachandira
Dr.K.Arun Prakash
Dr.M.Suresh
Dr.M.Hari Krishnan
D.Gurukumaresan
K.V.Udayanatchi
S.Sathiyabama
V.Yamuna
Dr.S.Muthuvel
B.Jeevanandan
K.Radhika
Dr.R.Jeetendra
Dr.S.Sureshkumar
Dr.S.Indrakumar
Total No of Faculty:28