Electronics and Instrumentation Engineering
Faculty

Dr.U.S.Ragupathy
Dr.S.Vijayachitra
Dr.R.Subasri
Dr.J.Indra
Dr.T.Kalavathidevi
Dr.M.Ponni Bala
Dr.K.Prabhu
Dr.S. J. Suji Prasad
M.Sasireka
P.Vidhyalakshmi
S.Janarthanan
M.Madhan Mohan
K.N.Baluprithviraj
M.Raja
N.Mahesh
M.Lizzy Nesa Bagyam
T. Mrunalini
P.Revathi
R.Mouleeshuwarprabu
R.Rajkumar
M.Thangatamilan
K.Yuvaraj
C.Aravind
S.Jegan
B.Venkatesan
D.Selvakarthi
Total No of Faculty:26