Electrical and Electronics Engineering
Faculty

Dr.N.Senthilnathan
Dr.R Meenakumari
Dr.M.Sivachitra
Dr.A.Sheela
Dr.M.Karthik
Dr.P.S.Raghavendran
Dr.S.Albert Alexander
Dr.S.Usha
Dr.S.Maheswari
Dr.T.Logeswaran
R.Sasikala
S.Chandrasekar
V.Gowri Shankar
P.Karthikeyan
V.Surendar
Dr.T.Guna Sekar
M.Suresh
N.Priyadharshini
K.Prithivi
S.K.Logesh
S.Gomathy
R.Ranjith Kumar
K.Ranjith Kumar
K.Kavin Mullai
V.Kumaresan
M.S.Kamalesh
M.Sabarimuthu
M.Srinivasan
P.Tamilarasu
S.Aruna
P.Sethupathi
M.Suresh(MSH)
D.Sarathkumar
D.Harimurugan
P.Gowri shankar
Total No of Faculty:35