Chemistry
Faculty

Dr.P.N.Palanisamy
Dr.P.Manikandan
Dr.A.Geetha
Dr.K. Manjula Rani
Dr.P.Srinivasan
V.N.Kowshalya
S.Nirmaladevi
Dr.M.Karthikeyan
Dr.K.Gayathri
K.Krishnaveni
R.Tamilisai
A.Revathi
Dr.C.Balraj
K.Prabhakaran
Dr. S.Sathishkumar
K.Yoghananthan
Dr.P.Krishnamoorthy
Total No of Faculty:17