Chemical Engineering
Faculty

Dr. K. Saravanan
Dr. V. Chitra Devi
Dr. K. Kannan
Dr. K. Senthilkumar
Dr. C. Gomadurai
R. Balasubramani
Shanmugam Palanisamy
S. Akila
A. S. PeriasamyManikandan
P. P. Selvi
D. Nesakumar
D. Revathi
N. Deepa Priya
K. Kalaivani
G. Mugaishudeen
S. Mothil
N Subramanian
T Sathish
S Pranav
Jaya Bharathi J
R. Sathish Raam
Manjula P
Total No of Faculty:22